fbpx
mm

Dr Piotr Woźniak

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Podyplomowych Medycyny Estetycznej WUM. Doktorant w Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, gdzie prowadzi badania w zakresie wpływu zmian przepływu krwi w naczyniach siatkówki i naczyniówki na schorzenia układu wzrokowego. Zawodowo związany z Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, Centrum Okulistycznym oraz Studiem Optycznym Świat Oka. Członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (BCLA). Praktykę kliniczną zdobywał w Austrii, Brazylii oraz Turcji. Recenzent prac naukowych w anglojęzycznych czasopismach okulistycznych. Autor szeregu wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych. Zaangażowany w rozwój nowatorskich technologii obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka.