fbpx

Bez kategorii

Regulamin prenumeraty e-wydania magazynu BIEGANIE oraz polityka prywatności

Regulamin promocji „Pakiet startowy + prenumerata”

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które zakupiły pakiet na najbliższą edycję Maratonu Warszawskiego lub Półmaratonu Warszawskiego i następnie zamówią prenumeratę Magazynu BIEGANIE.

2. Promocją objęta jest prenumerata Magazynu BIEGANIE w opcji 6-miesięcznej oraz w opcji rocznej. Zakup prenumeraty w opcji 1-miesiecznej lub 3-miesiecznej nie jest objęty promocją.

3. Promocja obowiązuje dla danego kupującego przez 30 dni od opłacenia startu w jednym z biegów wymienionych w punkcie 1. Osoby, które opłaciły start w 41. PZU Maratonie Warszawskim lub 15. PZU Półmaratonie Warszawskim przed dniem 19/07/2019 mogą skorzystać z promocji przez 30 dni od 19/07/2019.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie prenumeraty cyfrowego tygodnika Magazyn Bieganie w obniżonej cenie poprzez stronę https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/magazine-subscription/new. Promocją nie są objęte prenumeraty kupowane w innych kanałach dystrybucji, np. w sklepie internetowym https://rejestracja.maratonwarszawski.com/sklep/.

5. Z promocji jedna osoba może korzystać wielokrotnie, przy czym każdy kolejny udział w promocji wymaga zakupu pakietu startowego na kolejny bieg wymieniony w punkcie 1.

6. Jedna osoba, może mieć w danym momencie wykupioną tylko jedną prenumeratę promocyjną.

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w tym tzw. „kartą prenumeratora”

8. Jeżeli kupujący wybrał automatyczne przedłużenie prenumeraty z płatnościami cyklicznymi, po wygaśnięciu prenumeraty zakupionej w cenie promocyjnej, subskrypcja odnowi się automatycznie w cenie ogólnie obowiązującej. Jeśli użytkownik ma prawo i chce skorzystać ponownie z promocji, musi anulować przedłużenie prenumeratyi zakupić ją ponownie w cenie promocyjnej.

9. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 19/07/2019.

Regulamin prenumeraty:

 1. Fundacja Maraton Warszawski (Wydawca) udostępnia czytelnikom magazyn BIEGANIE w formie aplikacji mobilnej, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android.

 2. Aplikacja magazynu BIEGANIE udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play).

 3. Fundacja Maraton Warszawski udostępnia użytkownikom aplikacji Magazyn BIEGANIE, poszczególne wydania tygodnika BIEGANIE:


– bezpłatnie w miesiącu styczeń 2019 r.
– w formie pojedynczych wydań w cenie 4,99 zł
– w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji:

*miesięcznej w cenie 10,99 zł

* 3-miesięcznej w cenie 29,99 zł

* 6-miesięcznej w cenie 54,99 zł

* rocznej w cenie 99,99 zł

Cena prenumeraty obejmuje cenę czasopisma oraz podatek VAT.

4. Płatności za zakup prenumeraty można dokonać w aplikacji w formie zdefiniowanej odpowiednio dla platformy dystrybucyjnej Google Play i App Store lub przez Panel Biegacza dostępny na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.

5. Prenumerata kupiona przez kanał dystrybucyjny Google Play oraz App Store:

a) Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

b) za prenumeratę kupioną przez jeden z ww. kanałów, Wydawca nie wystawia faktury VAT

c) Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limitu urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu jest określona każdorazowo poprzez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie 5).

d) Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.

e) Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi.

f) Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
Apple App Store: 
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

g) reklamacje dotyczące prenumeraty należy wysyłać przez aplikację Magazyn BIEGANIE, używając zakładki „Kontakt z pomocą techniczną”

6. Prenumerata kupiona przez Panel Biegacza dostepnym na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/

a) Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z konta użytkownika w Panelu Biegacza. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

b) Na żądanie zamawiającego prenumeratę wystawiamy faktury VAT i wysyłamy w formie elektronicznej na podany adres mailowy. W celu zamówienia faktury VAT, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówień prenumeraty

c) Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limitu urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu jest określona każdorazowo poprzez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie 5).

d) Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.

e) Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi.

f) reklamacje dotyczące prenumeraty zakupionej w Panelu Biegacza, winne być składane na adres mailowy: prenumerata@magazynbieganie.pl i powinny zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane kontaktowe: numer telefonu lub adres mailowy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia mailowego. Reklamacje, które nie spełniają warunków, o których mowa wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

g) g) Każdy Prenumerator Czasopisma, który zakupił roczną prenumeratę w cenie 99 zł przez Panel Biegacza Maratonu Warszawskiego, otrzyma zniżkę w wysokości 15% na udział w imprezach Półmaraton Warszawski, Maraton Warszawski oraz inne zniżki na wydarzenia lub produkty, określane na bieżąco przez Wydawcę.

8. Informacje dodatkowe, dotyczące wyłącznie Prenumeratorów, którzy mają aktywną prenumeratę wydań cyfrowych po zakupieniu prenumeraty papierowej

a) Każdy Prenumerator, który wykupił Prenumeratę papierową i nie odstąpił od umowy, ma dostęp do wszystkich numerów Czasopisma udostępnionych przez Wydawcę o 1 miesiąc dłużej niż okres, za jaki Prenumerata została opłacona

b) Aby korzystać ze wszystkich przywilejów z racji posiadania aktywnej prenumeraty, Prenumerator musi założyć konto w Panelu Biegacza dostępnym na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/

c) Karta Prenumeratora jest ważna aż do wygaśnięcia obecnej umowy zakupu prenumeraty

7 Wydawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem…

9. Wydawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

10. W sprawach, które niniejszy Regulamin nie obejmuje, zastosowanie mają zwykłe przepisy Prawa Cywilnego.

Polityka prywatności

 1. Fundacja Maraton Warszawski (Wydawca) z siedzibą ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy BIEGANIE w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play oraz Panel Biegacza priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

 2. Fundacja Maraton Warszawski oświadcza, iż zamówienie prenumeraty BIEGANIE w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play nie powoduje przetwarzania przez Wydawcę jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Wydawcę nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Wydawcy w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Wydawca nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

 3. Fundacja Maraton Warszawski oświadcza, iż Wydawca, realizując zamówienie prenumeraty magazynu BIEGANIE dokonane poprzez platformę dystrybucyjną Google Play lub App Store w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań magazynu BIEGANIE w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.

 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KUPUJĄCYCH PRENUMERATĘ PRZEZ PANEL BIEGACZA

1. Wydawca oświadcza, że w stosunku do przekazywanych danych osobowych („Dane Osobowe”) pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”).

2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail.

3. Celem przetwarzania danych przez Wydawcę, jest realizowanie regulaminu prenumeraty tygodnika BIEGANIE.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia realizację prenumeraty Czasopisma zakupionej przez Panel Biegacza.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Prenumeraty Czasopisma zakupionej przez Panel Biegacza

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem redakcja@magazynbieganie.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:

  • wykonania umowy – czyli realizacji prenumeraty Czasopisma

  • przesyłanie informacji dotyczących prenumeraty Czasopisma (email) rejestracja.maratonwarszawski.com

  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

  • kontaktu z Tobą

 2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:

  • w celach podatkowych i rachunkowych

 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:

  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług

  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

  • kontaktu z Tobą

  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

 4. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:

  • przesyłanie informacji marketingowych (email)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do realizacji Twojego zamówienia prenumeraty jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i zakup prenumeraty Czasopisma.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom Wydawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podoba ci się ten artykuł?

0 / 5. 0

Przeczytaj też

Wszędzie chodzi boso. Biega też. Przede wszystkim parkruny, ale ma na koncie również 4 maratony. Bez obuwia biega przez cały rok, nawet zimą. Po zatrzymaniu krążenia podczas Maratonu Solidarności został uratowany dzięki błyskawicznej reakcji przypadkowej […]

Pan Andrzej ma 71 lat, jest astronomem i… biega boso. Także zimą

Na łamach naszego portalu zdecydowanie dominują tematy skierowane do biegaczy startujących na dłuższych dystansach. Nic zatem dziwnego, że w przypadku tekstów treningowych nie brakuje artykułów na temat budowania wytrzymałości, treningów interwałowych, długich wybiegań, kilometrażu, itp. […]

Sprintem przez okres “ogórkowy”!

Światowa Lekkoatletyka (dawniej Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych IAAF) odznaczyła Cracovia Maraton certyfikatem World Athletics Silver Label, potwierdzając tym samym wysokie standardy organizacyjne i sportowe krakowskiej imprezy. Tegoroczny, 19. Cracovia Maraton odbędzie się już w randze […]

Cracovia Maraton z certyfikatem World Athletics Silver Label Road Races

Nie masz czasu na gotowanie zdrowych posiłków? Mylisz się! Przyrządzenie spaghetti z domowym, pietruszkowym pesto zajmie ci maksymalnie 20 minut. Spaghetti z pesto z natki pietruszki – składniki ½ paczki makaronu Pęczek natki pietruszki Niewielka […]

Spaghetti z pesto z natki pietruszki – pomysł na szybki obiad

Wspólny apel organizatorów biegów Drodzy biegacze, to jak będzie wyglądał świat imprez biegowych w przyszłości w dużej mierze zależy dziś od Was. Jednym głosem z organizatorami imprez z całej Polski zwracamy się do Was z […]

WSPIERAM IMPREZY #wystartujępóźniej

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na nasze nastroje. Wielotygodniowe przygotowania do wiosennego sezonu startowego zostały bowiem brutalnie przerwane. Większe niepokoje przeżywają jednak organizatorzy, którzy obecnie borykają się z ogromnym kryzysem finansowym. Czy będą w stanie go […]

Czy polskie biegi są skazane na upadek?

Obecny sezon stawia przed biegaczami duże wyzwanie. Odwołanie zawodów biegowych powoduje, że trening odbywa się bez kontrolnych i docelowych startów. W związku z tym osoby poważnie podchodzące do procesu przygotowania mają poważny dylemat: jak trenować […]

Sezon niestartowy. Jak teraz trenować?

Doceń najwybitniejszych biegaczy wszechczasów w Wielkim Plebiscycie Maratonu i włącz się do gry na hasło promocyjne 42. Maratonu Warszawskiego. W ramach Wielkiego Plebiscytu Maratonu uhonorujemy znakomite osobowości, które w znaczący sposób zapisały się w historii […]

Magia królewskiego dystansu – rusza Wielki Plebiscyt Maratonu!