fbpx

Trening siłowy dla biegaczy – bezpłatne warsztaty

Autor: admin • 05.01.2015

gravitan-1

Jest dobra okazja, żeby zacząć przykładać większą wagę do treningu siłowego! Razem z siecią warszawskich klubów Gravitan zapraszamy na zajęcia poświęcone ćwiczeniom siłowym.

Trenerzy Gravitana przygotowali treningi skierowane specjalnie do biegaczy. Poznasz zasady treningu siłowego, będzie okazja, żeby dowiedzieć się, do czego dokładnie służą maszyny na siłowni i jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia na nich.

Jak się zapisać na warsztaty?

To proste: na adres redakcja@magazynbieganie.pl wyślij nam swoje biegowe zdjęcie oraz jednozdaniowe uzasadnienie, dlaczego akurat to Tobie należy się miejsce. Napisz nam także, jaki termin jest dla Ciebie odpowiedni.

Do zwycięzców odezwiemy się przed startem warsztatów.

Liczba miejsc: 10 na trening.

Do wyboru są 3 terminy warsztatów 14, 21 i 28 stycznia.

Treningi odbywają się w Warszawie, w klubach Gravitan (w jednej z 4 lokalizacji: Park Handlowy Janki, Park Handlowy Targówek, Warszawa Adgar West, Miasteczko Orange)

Masz pytania?

Pisz: redakcja@magazynbieganie.pl

REGULAMIN KONKURSU: WARSZTATY SIŁA W BIEGANIU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem warsztatów pod nazwą „Siła w bieganiu” (dalej zwanych „Konkursem”) są Fundacja Maraton Warszawski oraz sieć klubów Gravitan (dalej zwani: „Organizatorami”)
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.magazynbieganie.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. Nagrodą jest uczestnictwo w warsztatach „Siła w bieganiu”..

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.magazynbieganie oraz www.facebook.com/MiesiecznikBieganie, www.gravitan.pl
2.2. Konkurs trwa od 5 stycznia 2015 r. do 14 stycznia 2015 r.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs polega na wysłaniu swojego zgłoszenia na warsztaty na adres: redakcja@magazynbieganie.pl
3.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Fundację Maraton Warszawski i sieć klubów Gravitan
3.4. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Miejsca na warsztatach otrzymają osoby, które na adres redakcja@magazynbieganie.pl wyślą swoje biegowe zdjęcie i krótkie (jedno zdanie o objętości maksymalnie 300 znaków) uzasadnienie uczestnictwa w warsztatach.
4.2. Z nadesłanych zgłoszeń wybranie zostaną osóby, które będą uczestniczyły w warsztatach: limit miejsc wynosi 10 osób na warsztat.
4.3. Laureaci zostaną o wygranej powiadomieni mailem.
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie ani wymianie na gotówkę. Niewykorzystanego miejsca nie można oddać innej osobie.
4.5. Uczestnicy warsztatów zgadzają się na wykonywanie zdjęć w czasie treningów oraz wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w magazynie Bieganie, na stronach: www.magazynbieganie.pl i www.gravitan.pl oraz na fanpage Magazyn Bieganie i Gravitan.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatorów.
5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatorów.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez składającego reklamację.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za:
– niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
6.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Advertisment ad adsense adlogger