fbpx

Rozdajemy prezenty! Zamów prenumeratę Biegania do końca roku a dostaniesz książkę

Autor: admin • 15.12.2014

Prezenty świąteczne. Fot. Istockphoto.com

Fot. Istockphoto.com

Jeśli zamówisz prenumeratę Biegania do końca roku, dostaniesz w prezencie książkę o bieganiu z wydawnictwa Galaktyka! Pod choinką czekają: “Siła ambicji”, “Sztuka szybszego biegania” i “Maraton metodą Hansonów”.

Jeżeli do końca roku zamówisz i opłacisz prenumeratę miesięcznika Bieganie dostaniesz od nas prezent! Do zamówionej prenumeraty indywidualnej dodajemy gwiazdkowe prezenty od Wydawnictwa Galaktyka!

UWAGA: Jeżeli książka ma być prezentem dla osoby, dla której zamawiana jest prenumerata, wyślemy ją razem z pierwszym egzemplarzem magazynu. Jeżeli jednak chcesz, żeby książka dotarła na inny adres, prosimy o zgłoszenie na: sekretariat@magazynbieganie.pl.

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Jakie prezenty przygotowaliśmy?

Sila-ambicji-Autobiografia_Mo-Farah,images_big,25,978-83-7579-303-1

 “Siła ambicji” Mo Farah 

Mo opowiada o swojej karierze ze skromnością i wdziękiem. Nie wywyższa się i nie popisuje (jak np. Dean Karnazes w w wydanym niedawno w Polsce „Ultramaratończyku”). No i przede wszystkim pokazuje ze szczegółami swoją wyjątkową drogę do wielkich zwycięstw.

Przeczytaj całą recenzję autorstwa Krzyśka Dołęgowskiego.

Maraton Metodą Hansonów

 “Maraton Metodą Hansonów” L.Humphrey, K.Hanson, K. Hanson 

Trzej panowie H piszą jasno, logicznie, mają swój pogląd i konsekwentnie się go trzymają, a nawet kiedy opisują zjawiska fizjologiczne, zachodzące w naszym organizmie w czasie biegu (bo mamy tu i część teoretyczną), to robią to sprawnie i przystępnie. To się naprawdę dobrze czyta.

Przeczytaj całą recenzję autorstwa Marka Troniny.

Sztuka szybszego biegania. Julian Goater

 “Sztuka szybszego biegania” J. Goater, D. Melvin 

To książka, która zawiera sporo wiedzy, którą można by uznać za podręcznikową. Jednak Goater przedstawia ją tak, jakby siedział z nami w klimatycznym angielskim pubie nad szklanicą ale. Albo, jak kto woli – nad filiżanką angielskiej herbaty. Jako były zawodnik z najwyższego poziomu stara się podzielić z nami wiedzą, którą zgromadził przez lata swojej kariery i przetestował na sobie.

Więcej o książce.

REGULAMIN PROMOCJI: KSIĄŻKA W PREZENCIE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem promocji pod nazwą „Książka w prezencie” (dalej zwanej „Promocją”) jest Fundacja Maraton Warszawski, z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, Stara Miłosna (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.magazynbieganie.pl
1.4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. Nagrodami są książki Wydawnictwa Galaktyka: „Siła ambicji” Mo Farah, „Maraton Metodą Hansonów” L.Humphrey, K.Hanson, K. Hanson, „Sztuka szybszego biegania” J.Goater, D.Malvin

2. ZAŁOŻENIA PROMOCJI

2.1. Promocja będzie przeprowadzona na stronie internetowej www.magazynbieganie oraz www.facebook.com/MiesiecznikBieganie
2.2. Promocja trwa od 13 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

3. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

3.1. Promocja polega na wykupieniu prenumeraty indywidualnej miesięcznika Bieganie. Pierwsze 80 osób, które wykupią prenumeratę otrzyma książki od wydawnictwa Galaktyka.
3.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Fundację Maraton Warszawski.
3.4. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Książki otrzyma pierwsze 80 osób, które do dnia 26 grudnia opłacą prenumeratę Magazynu Bieganie. O uczestnictwie w Promocji decyduje data wykonania przelewu.
4.2. Książki zostaną wysłane do Uczestnika wraz z pierwszym numerem czasopisma wysłanego w ramach prenumeraty.
4.3. Jeżeli adres wysyłki książki jest inny, niż adres na jaki zamawiana jest prenumerata uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia o tym Organizatora na adres: sekretariat@magazynbieganie.pl
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie ani wymianie na gotówkę. Książki przyznawane są losowo. Nie ma możliwości wyboru tytułu książki, która zostanie przyznana.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora.
5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez składającego reklamację.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
– świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Advertisment ad adsense adlogger